Koleksiyon: GES Kaplama

GÜNEŞ ENERJİSİ MODÜLERİ KAPLAMA

TWE-Cleanser Plus

 

Özellikle tarım sektöründeki çok kirli modüller sözkonusu olduğunda, sistemlerin üretkenliğini korumak ve maliyetli temizlik önlemlerinden kaçınmak için aktif bir kaplama, büyük fayda sağlar.

Aşağıdaki durumlarda, yüksek mali kayıpların olması beklenir:

Yüksek miktarda kirliliğin olduğu ve olumsuz etkilediği yerler: Ticari kuruluşların, işlek yolların, hava alanlarının veya bacaların yakınındaki bölgeler.

Tarımsal alanların yakınında bulunan yapıların neden olduğu kirlilik, çok yüksek miktardadır ve tarımsal verimi yüksek yüzdelik oranlarda olumsuz etkiler

TWE-Cleanser Plus kaplama, öncelikle ışığın cam yüzeyindeki kırılmasını değiştirerek mümkün hale gelir. Bu sayede, mevcut güneş enerjisi en iyi şekilde kullanılabilir. Verimliliği artırmak, nakit para anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, modüllerin temizlenmesi için sağlanan tasarruflarla kirlilik nedeniyle oluşan performans kayıplarının önüne geçilir.

Avantajları:

Toplayıcı bölmesinde yansımayı azaltır, böylece ışık iletimini gerçekleştirir dolayısıyla verimlilik artar. Tasarruf ve ekonomi, güneş kollektörlerinin kaplanması için önemli etkenlerdir.

TWE-Cleanser Plus kaplama, kaplanmamış bir modüle kıyasla, yansıyan güneş ışığını %65’e kadar azaltır.

Modül yüzeyinin aktif kaplanması, yansımayı %65’e kadar azaltır.

Daha düşük yansıma nedeniyle TWE-Cleanser Plus ile kaplanmış bir kollektör panelinin ışık geçirgenliği (iletimi) %6’ya kadar artar.

TWE-Cleanser Plus ile kaplama, Fotokatalitik olarak aktiftir. Işıkla temas ettiğinde yüzeylerinde reaktif oksijen molekülleri oluşur. Bu şekilde aktive olan oksijen, yüzeyle temas eden molekülleri ve organik kir parçacıklarını parçalar.

Bu etki, TWE-Cleanser Plus ile kaplanmış bir cam levhanın süper hidrofilik özelliğiyle desteklenir, çünkü yağmur suyu yüzeyde damlacıklar oluşturamaz, ancak ince bir su filmi halinde akar.

TWE-Cleanser Plus kaplamaları Güneş Enerjisi Santrali’nin kârlılığını, etkileyici bir şekilde artırır. Yansıma azalır, temizleme zahmeti önemli ölçüde azalır ve bu arada TWE-Cleanser Plus ile kaplanmış güneş kollektörleri havayı da temizler. Bu, “mükemmel yeşil teknoloji”nin kendisidir.